Vilkår og betingelser

Ansvarsfraskrivelse

Måltidets match-procent er vejledende og bør ikke vægtes højere end konkrete råd fra diætist eller anden sundhedsfagligt person. Brugerens daglige behov er bestemt af de oplysninger brugeren selv indtaster i dennes profil, og det er således brugerens eget ansvar at ajourføre disse, såfremt de måtte ændre sig. Brugeres energiforbrug er bestemt ud fra Harris Benedict formlen hvor BMRxPAL = Energibehov. One Bite Better benytter en fast PAL på 1,65.

One Bite Better tager intet ansvar for allergier, sygdomme eller for personline forhold som måtte påvirke brugerens ernæringsbehov, og forholder sig således kun til det voksne raske menneskes behov jf. anvisningerne i NNR 2016. NNR varetager de nordiske specifikke ernæringsanbefalinger hvad angår mikrostoffer og makrostoffer.

Næringsberegninger i One Bite Better skal ses som vejledende, og kan fravige de oplyste tal under Næringsindholdet, grundet det forhold, at måltiderne er tilvejebragt af mennesker. Måltider som ikke er færdigpakket, men er lavet på kundens opfordring, laves af det tilknyttede personale hos måltidsudbyderen, hvorfor variation kan forekomme. One Bite Better tager intet ansvar for allergener blandt appens måltider og det er til hver en tid brugerens eget ansvar, at få oplyst disse hos måltidsudbyderen, såfremt dette er en nødvendig oplysning for brugeren.

Håndtering af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Cookies og tracking

På OneBiteBetters’s hjemmeside og i app'en bruges cookies til at undersøge, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så OneBiteBetter kan forbedre brugervenligheden, herunder tilpasse indhold og annoncering, samt generere statistik over brugen af hjemmesiden. Oplysningerne i statistikken er anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne brugere.

I dag anvender stort set alle hjemmesider cookies, fordi det i mange tilfælde kan være nødvendigt for at kunne levere en service på eller via hjemmesiden. En cookie er en passiv tekstfil, der lagres i brugerens browser for at kunne genkende brugerens computer ved tilbagevendende besøg. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden eller sende individualiseret information til brugeren, Cookies kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie.

Ud over OneBiteBetter, har OBB digitale samarbejdspartnere, der står for support af hjemmesiden, adgang til oplysninger indsamlet via cookies. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, medmindre der foreligger samtykke fra den oplysningerne vedrører. Du kan altid fravælge, blokere og slette cookies, se nedenfor.

Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere brugerne om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren, når hjemmesider ønsker at lagre cookies på brugerens it-udstyr.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Formålet med cookies på vores website og app er: